Dla Pracodawcy

W HMS Assistance Twoi pracownicy są pod naszą opieką
Layer_30

e-pracodawca

Zaloguj
 • umawianie wizyty
 • przesyłanie skierowania
 • umowa na medycynę pracy
 • umowa na pakiety medyczne
shutterstock_258726044_(2)

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników

Jeśli

 • troszczysz się o swoich pracowników i dbasz o pozytywny wizerunek swojej firmy,
 • chcesz ograniczać ryzyko chorób zawodowych i wypadków przy pracy w twojej firmie,
 • potrzebujesz pilnie ocenić  zdolność do wykonywania zawodu Twojego pracownika bądź stwierdzić przeciwskazania do danej aktywności zawodowej?

Zgłoś się do HMS Assistance.

 

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników

 • Dla wszystkich pracowników biurowych
 • Dla pracowników wykonujących pracę na wysokościach
 • Dla kierowców i przyszłych kierowców
 • Dla operatorów dźwigów
 • Sanitarno – epidemiologiczne
 • Dla uczniów i studentów

 

HMS Assistance gwarantuje kompleksowe badania profilaktyczne, które wykonujemy w ciągu jednego dnia roboczego.  Naszą ofertę zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Bierzemy pod uwagę szereg czynników takich jak: charakter i specyfikę wykonywanej pracy, ilość pracowników, istniejące zagrożenia na stanowiskach pracy. Poza pakietem medycyny pracy możemy także dodać indywidualne abonamenty medyczne i abonamenty prawne dla Państwa pracowników.

 

Profilaktyczne badania lekarskie

Organizowanie badań profilaktycznych polega na wydaniu pracownikowi skierowania, wskazania mu placówki medycyny pracy, z którą uprzednio pracodawca podpisał stosowną umowę. Obowiązkiem pracownika jest natomiast wykonanie polecenia, poprzez umówienie dogodnego terminu wizyty w przychodni i dostarczenie pracodawcy zaświadczenia. HMS Assistance jest to proste a zaświadczenie wydawane w ciągu 1 dnia.

 

Wstępne badania lekarskie wykonywane są przez:

 • osobę przyjmowaną do pracy,
 • pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy,
 • pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują inne czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

 

Okresowe badania lekarskie wykonują:

 • wszyscy pracownicy,
 • pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, także po:
  a) zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
  b) rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

 

Kontrolne badania lekarskie wykonują:

 • pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

 

Profilaktyka

Medycyna Pracy to nie tylko badania profilaktyczne, ale także  wsparcie poprzez wizytację lekarza w Twojej firmie. Służba medycyny pracy wraz ze służbą bhp pomaga pracodawcy w realizacji wielu zadań, które mają na celu zarówno profilaktykę, jak i promocję zdrowia pracujących, a HMS pomaga je zrealizować:

 • współdziała z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie oraz udziela porad dla pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem
 • udziela pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy
 • wykonuje badania profilaktyczne oraz orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie
 • realizuje szczepienia ochronne, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570),
 • organizuje szkolenia pierwszej pomocy medycznej i udzielenia pomocy przedmedycznej w wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy i inne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • proponuje różnorodne programy promujące zdrowie

 

Jak to zorganizować?

Skontaktuj się z nami poprzez infolinię  + 48 798 519 519 lub email medycynapracy@hms-assistance24.com, a pomożemy Ci zadbać o Twoich pracowników.

 

Ścieżka realizacji badań medycyny pracy.

Mając na względzie minimalizację potencjalnych błędów oraz usprawnienie ścieżki realizacji medycyny pracy firma HMS Assistance przygotowała dla Państwa prostą procedurę umawiania Pacjenta na badania wstępne, okresowe i kontrolne, które jesteśmy w stanie zaaranżować  w ciągu jednego dnia roboczego

 

Jak to zrobić?

1.       Pracodawca wydaje wypełnione  skierowanie pracownikowi oraz przesyła scan dokumentu  do HMS Assistance na adres: medycynapracy@hms-assistance24.com

Potrzebne dane, które należy uzupełnić to:

·       dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL)

·       adres zamieszkania

·       nr telefonu kontaktowego do pracownika

·       stanowisko pracy

·       zaznaczenie wszystkich zagrożeń występujących na stanowisku pracy

·       data zatrudnienia pracownika lub data ważności obecnych badań profilaktycznych lub data zakończenia zwolnienia lekarskiego

 

2.       Następnie HMS koordynuje ścieżkę rejestracji pracownika i ustala dogodny termin wykonania badań.

3.       Przekazuje pracownikowi termin wykonania badań i informuje o przygotowaniu.

4.       Pracownik po wykonaniu badań i otrzymaniu orzeczenia, dostarcza dokument do pracodawcy.

 

 

Infolinia

Nasi doradcy i lekarze chętnie udzielą Ci odpowiedzi na wszystkie pytania!

 

Zadzwoń

+48 798 519 519

E-mail

rejestracja@hms-assistance24.com

Adres

81-342 Gdynia, Waszyngtona 34/36

Godziny otwarcia

07:00 - 18:00