Polityka prywatności

Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest HMS Assistance Watoła spółka komandytowo-akcyjna, mający siedzibę  w Gdyni przy ulicy Żeromskiego 32-34 lok. 119-120, kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email: hms@hms-assistance24.com

Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w celu koordynacji świadczeń medycznych, bądź na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest archiwizacja nagrań i ochrona przed roszczeniami, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody udzielonej poprzez nawiązanie połączenia, bądź upływu okresów uzasadnionych prawnych interesów Administratora. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia po upływie okresów archiwizacji nagrań. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane pochodzą od osób których dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skorzystania z usług infolinii.