Aktualności

Testy COVID dostępne w HMS Clinic. Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z naszą infolinią.
shutterstock_719464702

Neurologia - co warto wiedziec o udarze mózgu, stwardnieniu rozsianym, migrenie wyjaśnia w wywiadzie Wioletta Żukowicz lek. Neurolog.

HMS: Pani Doktor, Pacjenci, którzy dzielą się z nami opinią na temat wizyt mówią, że jest Pani lekarzem, który leczy rzetelnie i z pasją. Dlaczego wybrała Pani specjalizację z neurologii?

WŻ: Neurologia była moim celem już od początku studiów medycznych. Fascynuje swoją złożonością i intryguje możliwościami, jakie niosą przełomy w terapiach ostatnich lat.

Neurologia często kojarzona jest z chorobami trudnymi, nieraz mocno upośledzającymi, czasem nieuleczalnymi. Obecnie jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. To co jeszcze do niedawna było niemożliwe, staje się rzeczywistością.

Nieustający rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia, konieczność ciągłego samodoskonalenia w połączeniu z możliwością niesienia pomocy pozwalają czerpać satysfakcję z nieraz ciężkiej i trudnej pracy.

Nie bez znaczenia jest dla mnie także nauczanie studentów i możliwość prowadzenia zajęć na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Gdańskim. Na co dzień jako klinicysta pracuję w Klinice Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Tam skończyłam studia i specjalizację. Wiedzę mogę czerpać od najlepszych specjalistów i chcę ją przekazywać dalej.

 

HMS: W Pani profilu zawodowym wpisała Pani, że specjalizuje się Pani między innymi w udarze mózgu. Czy przy okazji naszej rozmowy może Pani pokrótce opowiedzieć, jakie są najważniejsze objawy udaru. Kiedy bezzwłocznie powinniśmy wzywać ambulans i dlaczego jest to tak ważne, aby reakcja była szybka.

WŻ:  Udar mózgu jest chorobą, która dokonuje się w sposób nagły. Do podstawowych objawów udaru zaliczane są zaburzenia mowy, widzenia, deficyty w zakresie czucia, zborności wykonywanych ruchów i niedowład. Wśród objawów zaburzeń mowy wymienić należy szczególnie te o charakterze mowy bełkotliwej, ale także subiektywne poczucie braku słów, a nawet zmianę brzmienia głosu. W kwestii zaburzeń widzenia uwagę powinny zwracać niedowidzenie po jednej i tej samej stronie, tzw. niedowidzenie połowicze, ale także nagłe zaniewidzenia jednooczne, nawet te krótkotrwałe, ustępujące samoistnie w ciągu krótkiego czasu. Zaburzenia czucia mogą objawiać się choćby drętwieniem, a nasz niepokój powinny budzić zwłaszcza te jednostronne to znaczy dotykające kończyny górnej i dolnej, a także twarzy po tej samej stronie; podobnie jak niedowład. To co w sposób szczególny powinno zwracać naszą uwagę to nagłość występowania tych symptomów. Należy natychmiast wezwać pomoc, ponieważ czas na włączenie leczenia specyficznego jest ograniczony (w typowych przypadkach jest to tylko kilka godzin od początku zachorowania). Wystąpienie tego typu objawów zawsze należy konsultować z lekarzem, nawet jeśli ustąpią samoistnie (tzw. przemijające ataki niedokrwienne TIA zwiększają ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu w krótkim czasie). Pamiętać należy, że udar mózgu dotyka także osób młodych. W udarze niedokrwiennym prowadzone są dożylne leczenie trombolityczne oraz jedynie w wybranych ośrodkach w kraju, jak w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, trombektomia mechaniczna.

 

HMS: Poruszmy także temat stwardnienia rozsianego. Świadomość społeczeństwa stale rośnie, jednak wciąż brakuje wielu informacji. Jakie objawy są niepokojące? Kiedy powinniśmy się zgłosić do neurologa? Gdzie szukać pomocy po rozpoznaniu choroby?

WŻ: Obecnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem stwardnienia rozsianego. Chorzy z nowo rozpoznaną chorobą albo nawet jej podejrzeniem nie zawsze wiedzą gdzie powinni się zgłosić. O skierowaniu do poradni neurologicznej decyduje lekarz rodzinny. Prowadzeniem pacjentów z chorobami demielinizacyjnymi, w tym ze stwardnieniem rozsianym, zajmują się wybrani neurolodzy. Wyróżniamy kilka postaci stwardnienia rozsianego stąd nie sposób scharakteryzować je wszystkie nie dzieląc na podtypy. Niemniej do jednych z najczęstszych początkowych objawów stwardnienia rozsianego należy pozagałkowego zapalenie nerwu wzrokowego, które może manifestować się zaburzeniami widzenia, bólem oka, desaturacją barw. Występują tu także zaburzenia czucia, niedowłady, zawroty, postępujące zaburzenia chodu i inne objawy. Typowo powinny się utrzymywać dłużej niż 24h.

 

HMS: Toksyna botulinowa, o której pisze Pani na profilu raczej kojarzy się z medycyną estetyczną. Jakie zastosowanie ma toksyna botulinowa w neurologii?

WŻ: Toksyna botulinowa jest lekiem, który ma bardzo szerokie zastosowanie w neurologii, nie rzadko także w urologii.  Z leczenia toksyną botulinową korzyści odnoszoną szczególnie pacjenci obciążeni właśnie migreną przewlekłą, gdzie stosujemy ją w leczeniu profilaktycznym, a iniekcje wykonywane są co około 3 miesiące. Ponadto z leczenia toksyną korzystać mogą chorzy z objawami spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu lub też pacjenci obciążeni dystonią czy połowiczym kurczem twarzy oraz dzieci do 18 r.ż. ze spastycznością w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Za wyjątkiem migreny, której leczenie toksyną botulinową nie jest refundowane, wszystkie powyższe terapie znajdujemy w programach lekowych będących świadczeniami gwarantowanymi Ministerstwa Zdrowia.

 

HMS:  Migrena to powszechna choroba. Szacuje się, że w Polsce zmaga się z nią ok. 8% populacji, z czego aż 75% to kobiety. Migrena może rozwinąć się w każdym wieku, choć zwykle pierwszy atak migreny pojawia się u ludzi młodych, przed ukończeniem 40. roku życia. Co powinniśmy zrobić, jeśli często cierpimy na bóle głowy i mamy podejrzenie, że jest to migrena

WŻ: Migrena to druga co do częstości przyczyna bólów głowy. Na pierwszym miejscu znajdują się bóle głowy typu napięciowego. Migrena faktycznie częściej dotyczy kobiet, aż 15% i około 6% mężczyzn. Jeśli borykamy się z bólami głowy o ich charakterze rozstrzyga specjalista. W grupie pacjentów z migreną szczególnie ważna jest bowiem współpraca z neurologiem prowadzącym, gdyż po pierwsze inne leczenie rekomendowane jest dla osób z napadami o charakterze epizodycznym, inne dla osób z migreną przewlekłą. Po drugie ważne jest rozpoznanie, czy migrena jest tzw. klasyczną, czy też poprzedzają ją objawy aury. Lekarz prowadzący zna swoich pacjentów, wie jakie czynniki wywołują epizody bólowe, czy wszystkie napady mają znamiona bólu migrenowego (rozpoznanie migreny nie wyklucza innych bólów głowy) i uważa na możliwe powikłania leczenia, jak choćby polekowe bóle głowy. Leczenie migreny jest doskonałym przykładem współpracy lekarza i pacjenta. Moje pacjentki wiedzą jakich informacji oczekuję na wizytach kontrolnych, a i ja ze swojej strony zapewniam rzetelne informacje o możliwościach nowoczesnych terapii.

 

HMS: Czy migrena może w przyszłości przerodzić się w poważne schorzenie neurologiczne? Czy migrena jest czynnikiem ryzyka udaru?

WŻ: O tym, że migrena jest poważnym schorzeniem opowiedzieć mogą rzesze pacjentów, którym choroba uniemożliwia codzienne funkcjonowanie, utrudnia pracę i życie społeczne.

Co ważne, niektóre przypadki bólów głowy mogą być poprzedzone aurą, czyli objawami ubytkowymi zwiastującymi zbliżający się ból głowy. Należą do nich m.in. zaburzenia widzenia, szczególnie o charakterze mroczków migoczących, ale także zmieniające pole widzenia i wiele innych. Podobnie, jak w udarze możliwe jest występowanie zaburzeń mowy, zawrotów. U niektórych pacjentów mogą pojawiać się drętwienia twarzy i kończyn, a nawet niedowład połowiczy. Przy wystąpieniu takich objawów w diagnostyce różnicowej uwzględniamy udar mózgu.

Rzeczywiście udowodniono, że postać migreny z aurą jest czynnikiem ryzyka udaru u osób przed 40 r.ż. Ryzyko to wzmacniają dodatkowo palenie papierosów oraz antykoncepcja hormonalna, stąd są szczególnie niewskazane w tej grupie osób.

 

HMS: Migrena to ciężka choroba, wciąż lekceważona i bagatelizowana przez społeczeństwo i źle leczona. Czy  pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie?

WŻ:  Oczywiście, że tak. Migrena może manifestować się napadami, którym poza bólami głowy towarzyszą nudności i wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięki, a zwykłe codzienne aktywności fizyczne mogą nasilać dolegliwości bólowe. Chorzy w czasie napadu nie są w stanie wykonywać codziennych czynności i wolą przebywać w cichych, zaciemnionych pomieszczeniach. Osoby z migreną z aurą odczuwają dodatkowe obciążenia.

 

HMS: W zakresie leczenia Neurologii i Pani zainteresowań znajdują się także, częstę bóle kręgosłupa wśród pacjentów.

To bardzo rozległy temat chętnie powrócimy do niego w kolejnym wywiadzie z Panią.

Dziękuje za rozmowę.

WZ: Także bardzo dziękuję.

31f1a6949a46cf624776f5b57631130e

Infolinia

Nasi doradcy i lekarze chętnie udzielą Ci odpowiedzi na wszystkie pytania!

 

Zadzwoń

+48 798 519 519

E-mail

rejestracja@hms-assistance24.com

Adres

81-342 Gdynia, Waszyngtona 34/36

Godziny otwarcia

07:00 - 18:00