szczepienia

żółta febra

WZW B

tężec

błonica - tężec - polio

dur brzuszny

cholera