medycyna pracy

HMS Assistance Twoi pracownicy pod naszą opieką

Badania

  1. Badania wstępne - obowiązujące przed przyjęciem do pracy, lub przy zmianie stanowiska pracy
  2. Badania okresowe - obowiązujące przed upływem ważności zaświadczenia o zdolności do pracy
  3. Badania kontrolne - obowiązujące po upływie 30 i więcej dni zwolnienia lekarskiego pracownika

Profilaktyka

Okresowy przegląd stanowisk pracy - zebranie danych i ocena czynników szkodliwych oraz ryzyka chorób zawodowych związanych z miejscem pracy.

Ustalamy indywidualnie termin badania i wnioski przekazujemy do działu personalnego badanej firmy.

Współpraca z Komisją BHP - konsultacja lekarza medycyny pracy przy wdrażaniu programu zapobiegania wypadkom oraz chorobom zawodowym.

Doradca ds. BHP konsultacje online - możliwość bezpłatnej konsultacji niezależnie od miejsca pobytu, szczególnie polecana i wygodna dla firm.

Badania wykonujemy we własnej klinice specjalistycznej HMS Clinic

HMS 200