Nowa era bezpieczeństwa w pracy

Nowa era bezpieczeństwa w pracy

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

ustanowiony i organizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy od 2003 roku.

W tym roku MOP obchodzi 100- lecie istnienia i z tej okazji planuje publikację raportu podsumowującego rozwój BHP, ochronę zdrowia i życia pracowników na całym świecie.

Tematem tegorocznych obchodów jest „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra”.

W tym samym dniu związki zawodowe z całego świata obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tematem przewodnim jest wzrastające ryzyko chorób nowotworowych spowodowanych kontaktem z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy „ przejmij kontrolę – usuń niebezpieczne substancje z miejsca pracy”.

Corocznie Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się jednym, poważnym tematem z zakresu ochrony zdrowia i życia pracowników, w 2016 roku  był to stres w pracy, w roku 2018 praca młodych i dzieci.

W roku 2019 ważna część raportu obejmie zmiany w trybie i charakterze pracy, związane z postępem technologii, pracą zdalną, automatyzacją, robotyką, i konieczność dostosowania działań i przepisów do zmieniającego się środowiska pracy.

Wg. Danych Światowej Organizacji Pracy w ciągu roku na świecie z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych umiera 2.78 mln ludzi.

Choroby zawodowe stanowią 86% zgonów związanych z wykonywaniem pracy.

Jakie zagrożenia przynosi nowa era w środowisku pracy?

- szybki rozwój technologii powoduje zmianę organizacji pracy

- automatyzacja i robotyka z jednej strony mogą wyeliminować wiele zagrożeń, z drugiej narażają na zagrożenia nie do końca zbadane, takie jak kontakt z substancjami niebezpiecznymi w druku 3D, kontrola zautomatyzowanych procesów ze względu na zawodność techniki, dodatkowe obciążenie psychiczne.

- praca zdalna z założenia umożliwiająca regulację czasu pracy i odpoczynku uznaniowo przez pracownika, może powodować zagrożenie wydłużenia pracy i rezygnacji z odpoczynku oraz życia prywatnego kosztem pracy, dostosowywanie do stref czasowych zdalnego pracodawcy. Istotnym zagrożeniem w tego typu pracy jest izolacja – praca zdalna uniemożliwia  bezpośredni kontakt ze współpracownikami, co skutkuje w dłuższym czasie problemami z socjalizacją a co za tym idzie – nerwicą, depresją, chorobami układu krążenia.

- brak regulacji prawa pracy w odniesieniu do pracowników platform internetowych – Komisja Europejska i europarlament pracują nad regulacjami dotyczącymi tego środowiska pracy w kontekście prawa pracy i ochrony bhp.