26 stycznia - Dzień Transplantologii

Transplantacja jest dziedziną medycyny, która ratuje zdrowie i życie wielu pacjentów w schyłkowej niewydolności narządów. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka (dawcy). Dla osób ze skrajną niewydolnością narządów lub tkanek, przeszczep jest jedyną skuteczną metodą ratującą życie. W Polsce co roku wykonywanych jest ponad 1500 przeszczepów, co jest wciąż zbyt małą liczbą porównując z ilością osób oczekujących na przeszczep. Dzień Transplantologii ma na celu promowanie przeszczepów od zmarłych dawców. Przeszczep organów jest często jedyną i ostatnią szansą na uratowanie życia.

Podział przeszczepień:

  • Autogeniczny - przeniesienie własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie,
  • Izogeniczny - przeniesienie tkanki lub narządu między osobnikami identycznymi genetycznie, na przykład bliźniętami jednojajowymi,
  • Allogeniczny - przeniesienie tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie, na przykład od człowieka do człowieka.

Poniżej przykładowe przeszczepy ratujące życie i zdrowie człowieka:

  • Przeszczep szpiku w nieuleczalnych chorobach szpiku (np. białaczka),
  • Przeszczep wątroby we wszelkiego rodzaju zatruciach lub niewydolności (np. po zjedzeniu trujących grzybów),
  • Przeszczep serca, nerek i płuc przy ich niewydolnościach,
  • Przeszczep skóry (np. przy rozległych oparzeniach),
  • Przeszczep rogówki uszkodzonej lub zniszczonej przez chorobę.

HMS CLINIC spełnia wymagania pracodawców międzynarodowych zarówno pod względem wyposażenia kliniki w sprzęt diagnostyczny jak i kompetencje lekarzy.

Objęliśmy opieką rodziny marynarzy. Poszerzyliśmy kadrę lekarzy o doskonałych specjalistów : pediatrów, endokrynologów, ginekologów. Zdecydowaliśmy o otwarciu HMS CLINIC dla każdego pacjenta spoza grupy pakietów medycznych skierowanych wyłącznie do marynarzy i ich rodzin.